10 frågor om Carnegie Total

Så överlever du Mifid II. Carnegie Total erbjuds i dag genom ett flertal rådgivare och finns valbar hos Folksam, Danica, Länsförsäkringar, SEB och SPP samt utvalda fondplattformar.

1. Vad är Carnegie Total?
Carnegie Total är en så kallad fond-i-fond, det vill säga en fond som investerar i andra fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning. Man kan också kalla Carnegie Total för en ”multifond”.

2. Vilka fonder ingår?
Carnegie Total investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder, som aktiefonderna Carnegie Sverigefond och Carnegie Asia, samt räntefonderna Carnegie Corporate Bond och Carnegie Emerging Markets Corporate Bond. Vi har kompletterat våra egna fonder med fonder från OPM (Optimized Portfolio Management AB) och C World Wide, två fondbolag vi känner väl. OPM till exempel är ett fondbolag som är specialist på så kallade alternativa investeringar, till exempel private equity och hedgefonder. OPM har också en globalfond som utgör ett bra komplement: OPM Global Quality Companies.

3. Vad betyder 60/40?
60/40 syftar på att ungefär 60 procent av Carnegie Total utgörs av aktiefonder och ungefär 40 procent utgörs av räntefonder. Det är en internationellt beprövad modell som många förvaltare har använt före oss. Det har visat sig att en lite större del aktiefonder ger långsiktiga möjligheter, medan räntefonder kan agera som stötdämpare i oroliga tider.

Traditionellt sett har räntefonderna placerat i statsobligationer med låg avkastning, men Carnegie Totals räntefonder investerar främst i företagsobligationer som har bättre möjligheter att skapa avkastning.

4. Varför ingår nästan bara Carnegie Fonders fonder?
Vi investerar i våra egna fonder därför att det är dem vi tror allra mest på. Carnegie Fonder har funnits sedan 1988 och våra förvaltare har stor kunskap om de företag och marknader vi investerar i. Vi har en beprövad investeringsfilosofi, fokuserad värdeförvaltning, som vi är ganska ensamma om – och som vi verkligen tror på för framtiden. Dessutom kan vi bjuda på förvaltningsavgiften i våra egna fonder.

5. Vilken risknivå har Carnegie Total?
Målsättningen är att ha risknivån 5 på EU:s sjugradiga riskskala, där 1 är den lägsta risknivån och 7 den högsta. Riskskalan återspeglar fondens volatilitet, det vill säga hur kraftigt dess värde har rört sig, upp såväl som ner.Till exempel har Carnegie Likviditetsfond, som investerar i svenska statspapper och är ett alternativ till ett vanligt bankkonto, risknivån 1 på skalan. Carnegie Rysslandsfond, som investerar i ryska aktier, har risknivån 7. Risknivån 5, som Carnegie Total ska ha, tycker vi är en balanserad nivå i ett långsiktigt sparande.

6. För vem passar Carnegie Total?
Målsättningen är att i alla lägen vara den mest attraktiva lösningen för ett långsiktigt sparande. Fonden kan passa dig som vill ha ett tryggt sparande med god riskspridning, till exempel i ditt pensionssparande. Diskutera gärna fonden och dess alternativ med din rådgivare.

7. Vad kostar Carnegie Total?
Förvaltningsavgiften är 1,75 procent och den årliga avgiften, inklusive förvaltningsavgift, ska inte överstiga 2 procent. Vi tar inte ut någon avgift för underliggande fonder från Carnegie Fonder.

8. Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor?
Som aktiva förvaltare investerar vi inte i vad som helst, utan letar företag som är finansiellt stabila och har en hållbar verksamhet. Vi gör en noggrann analys av företagen både före och efter en eventuell investering, och sållar bort dem som inte uppfyller våra krav. Till exempel vill vi att de uppfyller FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Generellt sett har vi en bra och nära kontakt med våra innehav, vilket innebär att vi snabbt kan få svar på våra funderingar. Carnegie Fonder, OPM och C WorldWide är aktiva förvaltare med FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som ledstjärna. Vi tar också extern hjälp för att granska företagen: Vi tar också extern hjälp för att granska företagen: Carnegie Fonder och C World Wide sam­arbetar med GES – Global Engagement Services, och OPM samarbetar med ISS Ethix. Du kan läsa mer om vår syn på ansvarsfulla investeringar på carnegiefonder.se respektive cworldwide.com och opm.se.

9. Vem förvaltar fonden?
Carnegie Totals ansvarige förvaltare är Magnus Gustafsson, som har arbetat i branschen sedan 1996. Till sin hjälp har Magnus ett placeringsråd bestående av Carnegie Fonders vd Hans Hedström samt förvaltarna Fredrik Colliander, Maria Andersson och John Strömgren. Dessutom är samtliga fonder som ingår i Carnegie Total också de aktivt förvaltade.

10. Hur får jag veta mer om Carnegie Total?
Välkommen att ta kontakt med oss på Carnegie Fonder genom att ringa våra kundspecialister på 08-121 550 00. Eller mejla till spara@carnegiefonder.se.


Läs vår produktbroschyr och hör av dig om du vill få tryckta produktbroschyrer som du kan använda i dina kundmöten skickade till dig!


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se.