Mifid-checklista för rådgivare

Så överlever du Mifid II. Har du bra svar på dessa frågor? Då har du goda möjligheter att hantera det nya regelverket.

  1. Hur påvisar och redovisar jag höjd kvalitet och skapat mervärde till kunden?
  2. Vilka är våra intressekonflikter och hur hanterar vi dem?
  3. Hur hanterar vi olika ersättningsnivåer från olika leverantörer?
  4. Vad är rimlig ersätt­ning för mina insatser?
  5. Hur mycket ”egna” produkter kan jag rekommendera?
  6. Hur säkerställer jag kvaliteten i de place­ringar jag rekommen­derar?
  7. Hur bygger jag min affär långsiktigt och med vilka samarbetspartners?