Carnegie Fonder skapar mervärde

Så överlever du Mifid II. Carnegie Fonder är ett oberoende fondbolag med lång historik av förvaltning. Nedan är exempel på mervärden som hjälper dig att påvisa höjd kvalitet till kunden.

  • Vi har en lång historik och framgångsrik förvaltning sedan 1988
  • Vi har god historisk och bra riskjusterad avkastning
  • Vi har höga betyg i många av våra fonder
  • Vi är en stabil motpart med långa relationer
  • Vi har lokal närvaro och förstår marknaden
  • Vi är lyhörda och flexibla
  • Våra fonder finns representerade brett inom försäkring och fondplattformar
  • Vi är ett oberoende fondbolag utan koppling till banker eller andra VP-bolag
  • Vi har ett fondutbud med unikitet som inte är öppet för alla

Mifid II och Mifir trädde i kraft den 3 januari 2018.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se.