Carnegie Total – Rätt balans mellan risk och avkastning

Så överlever du Mifid II. Hösten 2016 startade Carnegie Total, en blandfond framtagen speciellt för försäkringsmarknaden. Carnegie Total har snabbt blivit ett populärt alternativ för tjänstepensionen.

Carnegie Total investerar i Carnegie Fonders övriga fonder, med 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Enligt förvaltaren Magnus Gustafsson ger det en bra balans då aktiemarknadens stora möjligheter kombineras med räntemarknadens lägre risknivå.

Samma fördelning – den så kallade 60/40-modellen – används sedan flera år också av Carnegie Strategifond.

”Räntedelen ska vara en kudde om marknaden skulle försämras. Men till skillnad från många andra blandfonder utgörs vår räntedel till stor del av företagsobligationer, som ger betydligt större möjligheter än statsobligationer”, säger Magnus Gustafsson.

Som exempel lyfter Magnus fram Carnegie Corporate Bond, Carnegie Totals största innehav. ”Corpen” investerar i nordiska företagsobligationer, vilket i klartext innebär att fonden lånar ut pengar till företag, och förvaltarna räknar med en årsavkastning på 3-4 procent.

”Detta tycker vi är rätt bra i dagens lågräntemiljö, särskilt om man beaktar fondens låga risknivå.”

Magnus Gustafsson har stöd av ett placeringsråd med specialister inom strategi, räntemarknad, aktier och tillväxtmarknader. Placeringsrådet sammanträder regelbundet för att diskutera ekonomiska utsikter och möjligheter på olika marknader.

”Fördelningen 60/40 är intakt, men inom aktie- respektive räntedelen kan vi göra mindre, taktiska justeringar.”

”Syftet med reglerna är att de ska öka kundskyddet genom att beakta kundens intressen redan när ett finansiellt instrument utformas”

Finansinspektionens förslag till nya värdepappersföreskrifter

Ladda ned broschyren om Carnegie Total.

Hör gärna av dig om du vill få tryckta produktbroschyrer som du kan använda i dina kundmöten skickade till dig!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se.