Experterna: ”Mifid 2 kräver omfattande åtgärder”

Så överlever du Mifid II. År 2018 får återförsäljare och rådgivare högre krav på avgiftsredovisning och måste bredda sitt utbud av sparlösningar. Följderna av Mifid 2 och Mifir är mycket omfattande, säger advokaterna Björn Wendleby och Anders Malm, två av Sveriges främsta experter på finansiell reglering.

Björn Wendleby och Anders Malm 1500x680

”Det handlar om mycket omfattande ny detaljreglering som kräver genomgripande anpassningsåtgärder”, säger Björn Wendleby, advokat och partner på Harvest Advokatbyrå.

”För banker och värdepappersbolag blir det bland annat viktigt att säkerställa att produkter som tas fram är utformade för att uppfylla behoven hos en fastställd målgrupp. Aktörerna måste även ha rutiner på plats för att följa upp hur distributörerna marknadsför och arbetar med produkterna”, säger kollegan Anders Malm.

”För att få kalla sig ”oberoende” måste man ha ett stort utbud av externa produkter, ha en tydlig urvalsprocess och inte ta emot ersättning alls från tredje part, bland annat.”

Även rådgivare som inte kallar sig oberoende får stora krav på sig, enligt advokaterna på Denovo. I god tid före investeringsrådgivningen ska de bland annat ge följande upplysningar:

  • Att rådgivningen inte är oberoende.
  • Om rådet är grundat på en allmän eller mer begränsad analys av olika produkter.
  • Om urvalet är begränsat till produkter från närstående bolag.
  • Omfattande information om risker med de föreslagna investeringarna.
  • Omfattande information om kundens faktiska kostnad i kronor före och efter investeringen
  • Rådgivarens ersättning från tredje part ska framgå tydligt

Det ställer stora krav på dokumentation, redovisning och uppföljning, säger Anders Malm:

”Finansinspektionen kommer att göra platsbesök och vilja veta hur rådgivarna har kommit fram till sina rekommendationer, och jag kan tänka mig att FI finner det märkligt om de flesta kunder har blivit rekommenderade samma lösning. Det blir stora krav på ett bredare utbud och en tydligare redovisning, något som förstås är bra.”

Allt fler rådgivare kompletterar nu sitt tidigare erbjudande med Carnegie Total, en blandfond som är framtagen för långsiktigt sparande som till exempel tjänstepension.

”Våra förvaltare är mycket erfarna och våra fonder har en konkurrenskraftig historisk avkastning. Vi är också väl insatta i det nya regelverket, och har en process som hjälper våra partners att följa det”, säger Carnegie Fonders försäljningschef Peter Gullmert.

Carnegie Total erbjuds i dag genom ett flertal rådgivare och finns valbar hos Folksam, Danica, Länsförsäkringar, SEB och SPP samt utvalda fondplattformar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se.